Hoppa till innehåll på sidan

Samtycke behövs inte för elektroniska körjournaler

Publicerad: 11 februari 2014
Företag som vill använda GPS-positionering av fordon för elektroniska körjournaler får göra det utan att först få förarnas godkännande. Det förutsätter dock att ett antal villkor är uppfyllda. Bland annat får inte fler uppgifter än nödvändigt samlas in av systemet.

Allt fler företag och organisationer använder olika tekniska lösningar för elektroniska körjournaler. En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen och som automatiskt registrerar samtliga körningar, både privata och tjänstekörningar. Uppgifterna används sedan för att redovisa till Skatteverket hur firmans bilar har använts, vilket påverkar bedömningen av bilförmån och drivmedelsförmån.

Integritetsskyddsmyndigheten har tidigare bedömt att företag som vill införa elektronisk körjournal i sina firmabilar först måste få förarnas samtycke.

- Men den tekniska utvecklingen gör att det nu finns lösningar som bland annat kan begränsa vilka uppgifter som samlas in och hur länge de sparas. Det förstärkta skyddet för förarnas personliga integritet gör att firmor inte behöver få förarnas godkännande för att införa elektronisk körjournal, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Maria Karlströms.

Det finns dock ett antal förbehåll. Företagen får inte samla in fler uppgifter än vad som behövs för att redovisa firmabilarnas användning till Skatteverket. För den redovisningen behöver inte detaljerad positioneringsinformation om bilarna sparas under lång tid. Integritetsskyddsmyndigheten anser dock att det kan vara motiverat att spara positioneringsdata i upp till tre månader för att i efterhand kunna komplettera befintliga körjournaler.

- Det pågår en snabb utveckling av olika lösningar för elektroniska körjournaler. Vi uppmuntrar leverantörerna av sådana lösningar att redan från början bygga in ett effektivt integritetsskydd, säger Mikael Ejner som är IT-säkerhetsspecialist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot ett företag som använder elektroniska körjournaler

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter