Hoppa till innehåll på sidan

Skarp kritik mot polisens så kallade kvinnoregister

Publicerad: 25 juni 2015
På en rad punkter riktar Integritetsskyddsmyndigheten nu skarp kritik mot Södertörnspolisens register över kvinnor som utsatts för våld i nära relation och beordrar polisen att omgående sluta använda registret.

Integritetsskyddsmyndigheten är nu klar med sin granskning av det som i massmedia har kallats för "polisens hemliga kvinnoregister". I sitt beslut riktar myndigheten mycket skarp kritik mot registret.

- Registret är olagligt och bryter mot regler i såväl gamla och nya polisdatalagen som personuppgiftslagen. Därför förelägger vi polisen att omgående sluta använda registret, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Polisen har uppgett att registret framför allt har förts inom ramen för något som kallas särskilda undersökningar i kriminalunderrättelseverksamhet. Sådana register fick polisen tidigare upprätta i sin kriminalunderrättelseverksamhet.

– Men det man gjort i det här fallet kan inte betraktas som kriminalunderrättelseverksamhet, vilket innebär att polisen inte har någon laglig grund för registret. Särskilt allvarligt är att polisen själva för flera år sedan fattade beslut om att upphöra med det här registret. Trots det har verksamheten fortsatt som om inget har hänt. Det tyder på bristande intern kontroll och uppföljning inom polisen, säger Kristina Svahn Starrsjö.

I sin kriminalunderrättelseverksamhet kan polisen registrera uppgifter om det finns en koppling mellan de uppgifter som registreras och brott med en viss allvarlighet, men någon sådan koppling har generellt sett saknats, konstaterar Integritetsskyddsmyndigheten i sin utredning.

I registret har polisen registrerat känsliga personuppgifter. Det är uppgifter som exempelvis rör personers hälsa och som enligt lagen är extra skyddsvärda. Bland de uppgifter som upptäcktes vid Integritetsskyddsmyndighetens granskning finns "Lätt förståndshandikappad kille", "Psykopatvarning", "Borderline samt bipolär", "Mytoman", "Styvsonen homosexuell".

- I många fall framgår inte om uppgifterna är hörsägen eller utlåtanden av läkare eller andra experter. Att utan medicinsk eller annan relevant kunskap slå fast olika diagnoser är i sig kränkande. Dessutom får känsliga personuppgifter bara registreras om det är absolut nödvändigt.

Vid Integritetsskyddsmyndighetens slagningar upptäcktes tio år gamla registreringar. Inga uppgifter har gallrats ur registret trots att polisen i alla sina register löpande ska pröva vilka uppgifter som ska finnas kvar.

- I det här fallet innebär det att personer som inte själva på något sätt är misstänkta för brott har varit registrerade i polisens kriminalunderrättelseverksamhet under mycket lång tid.

Därför beordrar Integritetsskyddsmyndigheten polisen att omgående sluta använda registret. Dock ska registret inte raderas eftersom det kan behövas för framtida utredning och prövning av ansvar och rättsliga anspråk.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter