Hoppa till innehåll på sidan

Telebolag måste informera bättre då kundsamtal spelas in

Publicerad: 12 maj 2016
Telia och Tele2 måste antingen sluta spela in kundsamtal eller informera kunderna bättre då samtal spelas in, slår Integritetsskyddsmyndigheten fast efter en granskning.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur Telia och Tele2 hanterar kundernas personuppgifter i samband med att bolagen spelar in samtal till sina kundtjänster.

- Det blir allt vanligare att bolag spelar in samtal till sina kundtjänster för att bland annat utvärdera och förbättra hur den egna personalen uppträder i sin kontakt med kunden, säger Malin Fredholm som lett granskningen.

Integritetsskyddsmyndigheten är dock kritisk till den information som de två bolagens kunder får om att deras samtal kan komma att spelas in.

- Det är viktigt att kunderna får tillräcklig information för att kunna ta tillvara sina rättigheter. De ska bland annat få reda på för vilket ändamål uppgifterna samlas in, hur länge de ska sparas och att de har rätt att begära information om vilka uppgifter bolagen har om dem själva.

Både Telia och Tele2 föreläggs därför att omgående antingen upphöra att spela in kundsamtal eller att informera kunderna bättre.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Telia i pdf-format (pdf, 290 kB)

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Tele2 i pdf-format (pdf, 320 kB)

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd