Hoppa till innehåll på sidan

Villkor ställs på företag som vill övervaka sina förares bilkörning

Publicerad: 21 november 2013
Integritetsskyddsmyndigheten godkänner att ett dagligvaruföretag utrustar sina bilar med utrustning som registrerar om förarna kör för fort men listar också ett antal villkor som företaget måste följa.

Ett dagligvaruföretag vill utrusta sina firmabilar med utrustning som registrerar om förarna kör för fort, så kallad ISA-teknik. Syftet är att förmå förarna att köra trafiksäkert. Utrustningen består bland annat av en gps som registrerar hastighet och var fordonet befinner sig. Genom att jämföra bilens position med gällande hastighet i den nationella vägdatabasen går det att se om föraren håller hastighetsbegränsningen. Resultatet visas på en display i bilen och registreras också hos dagligvaruföretaget. Det är förbjudet för företag att registrera uppgifter om brott. Eftersom en uppgift om att någon kört för fort är en uppgift om brott måste företag som vill registrera sådana uppgifter som huvudregel ansöka om undantag hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndighetens beviljar företaget undantag, men med flera reservationer. Övervakningen måste följa god sed på arbetsmarknaden. Uppgifterna som registreras får bara användas för att förmå föraren att hålla gällande hastighet. Dessutom får uppgifterna bara sparas i tre månader. Det måste finnas dokumenterade rutiner för hur återkopplingen till förarna ska ske och tydliga regler för hur uppgifterna som samlas in får hanteras och av vilka personer. Företaget måste även informera föraren om hur kontrollerna och återkopplingen kommer att ske.

– Det finns ett stort intresse från företag att använda den här typen av teknik för att förmå föraren att hålla gällande hastighet, vilket i sin tur kan leda till färre olyckor. Samtidigt finns det stora integritetsrisker med att använda sådana här tjänster som hänger samman med hur uppgifterna kommer att användas och hur kontrollerna kommer att ske, säger Henriette Wejdmark, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Jurist Henriette Wejdmark, tfn 08-657 61 56
Kommunikatör Isabella Carlsson, tfn 08-657 61 10

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter