Hoppa till innehåll på sidan

Om våra e-tjänster inte fungerar

Ska du anmäla en personuppgiftsincident? Just nu går det tyvärr inte att nå våra e-tjänster. Information in English below.

Ni ska anmäla en personuppgiftsincident inom 72 timmar från upptäckt. Om problemet med vår e-tjänst kvarstår eller det pågår ett planerat underhåll kan du istället göra anmälan genom att fylla i en blankett och skicka in till oss med post. Vi tar hänsyn till tiden det tar för brevet att nå oss.

Skicka anmälan till:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Blanketter

Anmälan av personuppgiftsincident (pdf 710 kB)
Komplettering av personuppgiftsincidentsanmälan (pdf 612 kB)
Anmälan av gränsöverskridande personuppgiftsincident (pdf 618 kB)
Komplettering av gränsöverskridande personuppgiftsincidentsanmälan (pdf 653 kB)

 

Temporary problems with our e-services

Are you about to report a personal data breach? Unfortunately, you cannot reach our e-services at the moment. Please try again later.

You should notify the personal data breach within 72 hours after having become aware of it. If the problem with our e-services remains, you can report a personal data breach by filling out a form and send it to us by mail. We will take into account the amount of time it takes for the letter to reach us.

Please send the completed form by mail to:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Forms

Data breach notification (pdf 846 kB)
Supplementary information regarding a data breach notification (pdf 707 kB)
Cross-border data breach notification (pdf 1 MB)
Supplementary information regarding a cross-border data breach notification (pdf 700 kB)

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Sidans etiketter Om IMY