Hoppa till innehåll på sidan

Frågor utanför våra verksamhets­områden

Vi får ofta frågor och anmälningar om områden som inte tillhör våra verksamhetsområden. Här är en sammanställning av de vanligaste områdena med hänvisning till vart du kan vända dig för att få svar.

Brott som förtal, trakasserier, dataintrång, ID-kapningar med mera ska du anmäla till polisen.

Anmäl brott till Polisen

När du besöker en webbplats sparar den ofta en liten textfil, en kaka, i din dator. Kakan kan göra det möjligt för den som har webbplatsen att se vilka du har besökt och nästa gång du besöker samma webbplats kan informationen återanvändas, samtidigt som mer information samlas in om ditt surfande. 

Användande av kakor regleras i flera lagar, däribland lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet över. Enligt LEK ska alla som besöker en webbplats med kakor informeras om att webbplatsen innehåller kakor samt hur och varför de används. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att kakor används på detta sätt innan de lagras eller hämtas.

Information om kakor hos Post- och telestyrelsen

Har du en webbplats kan du ansöka om ett så kallat utgivningsbevis. Utgivningsbeviset ger webbplatsen ett grundlagsskydd som gör att publiceringen av personuppgifter är undantagen från dataskyddsförordningen. Ansöker gör du hos hos Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

Det här är ett utgivningsbevis hos MPRT

Om du har svårt att få bort något som skrivs om dig på nätet kan det kan bero på att sajten har ett utgivningsbevis och därmed kan vara grundlagsskyddad. Det innebär också att IMY har begränsade möjligheter att få sajter med utgivningsbevis att ta bort information om dig om du skickar ett klagomål till oss.

Guide: Har du svårt att få bort något om dig från nätet?

Det är förbjudet att skicka e-postreklam till någon som inte har beställt den. Obeställd e-postreklam kallas för skräppost eller spam. Lagen gäller inte all skräppost, utan bara meddelanden med ett kommersiellt syfte. Opinionsbildning, upplysningar och liknande budskap räknas inte som skräppost.

Det är förbjudet att skicka skräppost till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer.

Anmäl skräppost till Konsumentverket

  • Vänd dig till NIX-nämnden om du har fått reklam eller annan marknadsföring som du inte borde ha fått. Kanske har ett företag ringt eller sms:at dig trots att de inte får – eller använt data om dig på ett sätt som inte känns bra.
    Direktmarknadsföring hos NIX-nämnden

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är grundlagar som har företräde framför andra lagar. Dataskyddsförordningen tillåter medlemsländerna att göra undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Det innebär bland annat att vissa medier som skyddas av bestämmelserna i en grundlag inte kan prövas enligt dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel personuppgifter som förekommer på dagstidningarnas webbplatser eller DVD-skivor med ansvarig utgivare. För kränkningar på tryckfrihetens område måste du kontakta Medieombudsmannen (MO) eller Justitiekanslern (JK).

Medieombudsmannen

Justitiekanslern

IMY övervakar inte upphovsrätt till programvara och liknande. Detta sköts av rättighetsinnehavarna själva och det finns en hel del intresseorganisationer som bevakar upphovsmäns olika alster.

Om upphovsrätt hos Patent- och registreringsverket

IMY har tillsyn över att inkassolagen och god inkassosed följs. Inkassolagen gäller de åtgärder som vidtas från och med att inkassokrav skickas. Frågor om avtalsvillkor, fakturor och betalningspåminnelser som inträffar innan dess ligger utanför IMY:s tillsyn. Kontakta till exempel konsumentvägledaren i din kommun eller Konsumentverket.

Konsumentverket

Hitta din konsumentvägledare

Skadestånd kan begäras enligt skadeståndslagen och man har möjlighet att föra en skadeståndstalan i domstol. IMY kan dock inte agera ombud åt dig eller besluta i frågor om skadestånd.

Regeringen har utsett IMY till behörig myndighet för visselblåsningar om missförhållanden som innebär brott mot dataskyddsförordningen, lagstiftning som genomför eller kompletterar dataskyddsförordningen, eller dataskyddsförordningens syfte eller mål. IMY också är ansvarig myndighet för att ge vägledning och stöd om personuppgiftsbehandling även i visselblåsarsamanhang. IMY:s uppdrag är dock inte att ge generell vägledning i hur visselblåsarlagen i övrigt ska tolkas eller tillämpas.

Om din dator har kraschat eller det har kommit in virus i datorn så ska du kontakta det säljställe där du har köpt datorn. Är det din arbetsdator det gäller kontakta it-avdelningen på din arbetsplats. I vissa fall ska du vända dig till din internetleverantör.Senast uppdaterad: 30 november 2022
Sidans etiketter Om IMY