Hoppa till innehåll på sidan

Årsredovisning 2022

Hantering av klagomål från enskilda och tillsyn baserat på klagomål har varit i fokus för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) under 2022. IMY konstaterar också att det finns ett tydligt samband mellan data- och integritetsskydd och informations- och cybersäkerhet.

I IMY:s årsredovisning 2022 framgår bland annat att antalet klagomål från enskilda är fortsatt högt och att myndigheten under 2022 tagit emot över 2 200 klagomål om dataskydd. Det gångna året har präglats av arbetet med att omhänderta klagomål och genomföra fler tillsyner och på ett effektivare sätt.

– Året som gått har vi sett ett förändrat säkerhetsläge, med ökande antal dataintrång och cyberattacker som följd. Arbetet med data- och integritetsskydd går hand i hand med informationssäkerhet och cybersäkerhet. Här är IMY en viktig länk. Fler behöver ta mer ansvar för att stärka arbetet med dataskydd, informations- och cybersäkerhet. Det är centralt för att stärka både verksamheternas och samhällets robusthet, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

Under 2022 inledde myndigheten 121 granskningar i form av tillsyn, och avslutade 106. Det är mer än tre gånger så många avslutade tillsyner jämfört med året innan. IMY beslutade om sanktionsavgifter i totalt fem tillsynsärenden om sammanlagt 9 720 000 kronor.

Av årsredovisningen för 2022 framgår att myndigheten lade ungefär en tredjedel av sin tid på utåtriktat arbete med vägledning och stöd. Arbetet tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter inom Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, är omfattande och viktigt för IMY. Myndigheten har under året haft en central roll som rapportör i arbetet med sex riktlinjer inom EDPB. IMY ger också vägledning i form av rättsliga ställningstaganden, på områden där EDPB ännu inte har uttalat sig och där nationell praxis saknas.

Under året har myndigheten också startat en regulatorisk testverksamhet för innovationsaktörer, där IMY ger fördjupad vägledning i dialog. Pilotprojektet handlar om decentraliserad AI och hälsodata.

– Hoten mot den personliga integriteten ökar. I de senaste årens budgetunderlag till regeringen har vi redovisat att grunduppdraget varit underfinansierat. Från och med 2023 har vi fått en större, permanent, höjning av ramanslaget vilket är mycket välkommet. Med fler kan vi göra mer och bidra ytterligare till ett tryggt informationssamhälle. Tillväxten ger oss goda möjligheter att minska våra balanser och handläggningstider, fortsätta effektivisera våra arbetssätt och ta ytterligare kliv i att ge stöd och vägledning till verksamheter, säger Lena Lindgren Schelin.

Årsredovisning 2022

22 februari 2023

Pdf, 7 MB

Läs dokumentet (pdf, 7 MB)

Årsredovisning 2022

22 februari 2023

Pdf, 7 MB

Läs dokumentet (pdf, 7 MB)

Senast uppdaterad: 22 februari 2023
Sidans etiketter Om IMY