Hoppa till innehåll på sidan

Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkasso­verksamhet

SOU 2023:3

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget dels utifrån myndighetens uppdrag att utfärda tillstånd och utöva tillsyn enligt inkassolagen dels utifrån myndighetens uppdrag att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Ta del av IMY:s remissyttrande i pdf:en nedan.

Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet (SOU 2023)

21 april 2023

SOU 2023: 3

Pdf, 107 kB

Läs dokumentet (pdf, 107 kB)

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd