Hoppa till innehåll på sidan

Apotea AB, kamerabevakning

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-03-13.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY har granskat kamerabevakningen vid Apoteas logistikcenter och förelägger bolaget att bättre informera om den kamerabevakning som sker där.

IMY har granskat kamerabevakningen vid Apoteas logistikcenter och förelägger nu bolaget att bättre informera om den kamerabevakning som sker där.

Apotea bedriver kamerabevakning i sitt logistikcenter i syfte att bland annat hantera incidenter och spåra läkemedel samt att förebygga, förhindra, utreda och upptäcka brott. Bolaget uppger att kamerabevakningen aldrig används för arbetsledning eller kontroll av enskilda anställda och att kamerabevakningen behövs för att bolaget ska kunna uppfylla de rättsliga krav på säker hantering av läkemedel som ställs på verksamheten.

I sitt beslut konstaterar IMY att Apotea har rätt att bedriva kamerabevakning på anläggningen och att utredningen inte ger stöd för att bevakning skett för att arbetsleda eller kontrollera personalen. Däremot anser IMY att bolaget har överträtt dataskyddsförordningen genom att inte ange kontaktuppgifter till bolaget på sina kamerabevakningsskyltar och att på skyltarna inte lämna tillräckligt tydlig information om var den registrerade kan ta del av ytterligare information. I den ytterligare information som ges, lämnas även ofullständiga och missvisande uppgifter till anställda.

Bolaget får en reprimand och föreläggs att rätta till bristerna inom fyra veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

Beslut

13 mars 2023

Pdf, 236 kB

Läs dokumentet (pdf, 236 kB)

Tillsynsskrivelse

10 februari 2021

Pdf, 203 kB

Läs dokumentet (pdf, 203 kB)

Senast uppdaterad: 16 mars 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning, Arbetsliv