Hoppa till innehåll på sidan

CDON AB, cdon.fi

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 300 000 kronor mot CDON och förelägger bolaget att sluta använda statistikverktyget Google Analytics.

IMY har granskat hur fyra bolag använder Google Analytics för besöksstatistik. IMY utfärdar sanktionsavgift mot två av bolagen. Ett av bolagen har på eget initiativ nyligen slutat använda statistikverktyget medan IMY förelägger övriga tre att också sluta använda det.

Pressmeddelande: Bolag måste sluta använda Google Analytics

Beslut

30 juni 2023

Pdf, 433 kB

Läs dokumentet (pdf, 433 kB)

Senast uppdaterad: 3 juli 2023
Sidans etiketter Dataskydd