Hoppa till innehåll på sidan

Tele2 Sverige AB

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-06-30.

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

IMY har utfärdat en administrativ sanktionsavgift på 12 miljoner kronor mot Tele2. Tele2 har på eget initiativ nyligen upphört att använda statistikverktyget Google Analytics. Beslutet har överklagats.

IMY har granskat hur fyra bolag använder Google Analytics för besöksstatistik. IMY utfärdar sanktionsavgift mot två av bolagen. Ett av bolagen har på eget initiativ nyligen slutat använda statistikverktyget medan IMY förelägger övriga tre att också sluta använda det.

Pressmeddelande: Bolag måste sluta använda Google Analytics

Beslut

30 juni 2023

Pdf, 399 kB

Läs dokumentet (pdf, 399 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen den 30 juni 2023.

 • Överklagan

  Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad: 14 juli 2023
Sidans etiketter Dataskydd