meny

Nätkränkningar

Har du blivit illa behandlad på nätet? Är det någon som har skrivit något nedsättande om dig eller kanske lagt upp en bild på dig som du inte vill att andra ska se? Eller är du förälder till ett barn som råkat ut för något liknande? Integritetsskyddsmyndigheten arbetar för att se till att inte vem som helst får göra vad som helst med dina personuppgifter. Vi ger även råd och vägledning till den som blivit drabbad. Här nedan får du veta mer om hur du kan gå vidare.

Så här får du bort saker från nätet
Så här gör du på några av de vanligaste webbplatserna och apparna
Så här tar du reda på vem som är ansvarig för en webbplats
Så här tar du reda på om en webbplats har utgivningsbevis
Publiceras dina personuppgifter för journalistiska ändamål?
Vanliga frågor och svar om nätkränkningar

Oschysst behandlad

Så här får du bort saker från nätet

Det finns flera saker du kan göra om du blivit oschysst behandlad på nätet. Här får du några tips:

...om du vet vem som publicerat uppgifterna om dig

I de allra flesta fall bör du först och främst vända dig till den person som publicerat uppgifterna. Kanske vet personen som lagt ut dina uppgifter inte om att du tagit illa vid dig.

...om uppgifterna om dig finns på en webbplats som är ansluten till en webbtjänst/webbhotell

Om den som lagt ut uppgifterna vägrar att rätta eller att ta bort dem kan du kontakta det företag som har hand om utrymmet där webbplatsen ligger och begära att uppgifterna ska tas bort. En blogg kan exempelvis ligga hos ett blogghotell.

Det är vanligt att både webb- och blogghotell har villkor som begränsar vilka typer av uppgifter som användarna får publicera. Om uppgifterna som du vill ta bort bryter mot användarvillkoren ökar dina chanser att få dem borttagna eftersom du då kan peka på att den som publicerat uppgifterna gjort fel.

...om uppgifterna om dig finns på ett socialt nätverk eller i en app som Facebook, YouTube, Instagram eller Snapchat

Om någon har lagt ut uppgifter om dig i en app, i ett socialt nätverk eller liknande tjänst bör du först pröva att kontakta den användare som publicerat uppgifterna. Det kan gå snabbare att få bort uppgifterna då än om du först kontaktar företaget/organisationen som är ansvarig för tjänsten.

Hjälper inte det, bör du kontakta företaget/organisationen som ansvarar för appen eller det sociala nätverket. Ofta finns det en rubrik i stil med "Kontakta oss", "Anmäl" eller "Abuse", där du kan hitta kontaktvägar för att anmäla inlägg. Större sociala nätverk, som exempelvis Facebook, har ofta hela avdelningar som hanterar klagomål från sina besökare.

Om du begär att få dina personuppgifter raderade eller rättade ska du senast inom en månad få svar på om denna begäran godkänns, nekas eller om det krävs mer tid för att pröva frågan.

Läs medlemsvillkoren!

Webbplatser där medlemmar själva skriver innehållet har nästan alltid regler för vad medlemmarna får skriva. Därför bör du kontrollera villkoren. Om personen som publicerat uppgifterna om dig bryter mot webbplatsens egna villkor ökar dina chanser att få uppgifterna borttagna. Många webbplatser varnar i sina regler att om en användare bryter mot reglerna så kan informationen tas bort och användaren stängas av.

...om uppgifterna om dig finns på söktjänster som Eniro och Hitta.se

Genom vissa söktjänster kan man söka efter personer och få information om exempelvis födelsedagar, adresser och telefonnummer.

Webbplatser och appar som har nummerupplysning, som Eniro.se och Hitta.se, får bland annat sina uppgifter från teleoperatörer. Om du inte vill att dina adress- och telefonnummer ska synas vid en sökning på sådana platser kan du kontakta din teleoperatör och begära att uppgifterna inte lämnas ut till nummerupplysningsföretag.

De flesta av dessa webbplatser och appar har så kallade utgivningsbevis för sin publicering av personuppgifter. Du har normalt många rättigheter genom de regler som finns för dataskydd, men dessa gäller inte på platser med utgivningsbevis. Integritetsskyddsmyndigheten kan därför inte göra något då personuppgifter publiceras på en plats sådan plats. Det kan i dessa fall vara svårt att få bort uppgifterna. Du kan alltid pröva att kontakta den som ansvarar för publiceringen och be att dina uppgifter ska tas bort. Men om den ansvariga vägrar är möjligheten att få bort uppgifterna tyvärr begränsad.

...om uppgifterna om dig står på en tidnings webbplats

Tidningar, tevebolag och andra traditionella massmedieföretag som också har en webbplats har i normala fall automatiskt ett grundlagsskydd för webbplatsen. Grundlagsskyddet innebär att dataskyddsreglerna inte gäller.

I Sverige finns det etiska regler för press, radio och tv som bland annat uppmanar massmedia att respektera den personliga integriteten. En publicering i en tidning som strider mot de pressetiska reglerna kan anmälas till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Även en tidnings publiceringar på internet kan anmälas om det företag som ger ut nättidningen är representerat i Pressens samarbetsnämnd eller aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet.

...om det är en myndighet som har publicerat uppgifterna om dig

Kontakta myndigheten, det ska finnas kontaktinformation på webbplatsen, och begär att uppgifterna rättas eller raderas. Denna möjlighet finns under vissa specifika fall.

Så här gör du på några av de vanligaste webbplatserna och apparna

På webbplatser och i appar där man har möjlighet att lämna en beskrivning i sitt klagomål tänk på att ange:

  1. när det du vill få bort inträffade
  2. vad som skrivits/vilken bild det gäller
  3. var på webbplatsen/i appen texten/bilden finns (klistra gärna in länken till texten eller bilden)

Om det gäller ett inlägg i ett forum så kan det vara bra att skriva i vilken forumtråd och på vilket sidnummer som texten eller bilden om dig finns.

När webbplatserna inte har någon särskild klagomålsfunktion finns ofta en e-postadress som du kan använda. Här nedanför finns information om hur du lämnar klagomål till några av de vanligaste webbplatserna/apparna.

Facebook

Youtube

Instagram

Twitter

Pinterest

Snapchat

Whatsapp

Google

Bing

Tipsa oss om fler webbplatser och appar

Känner du till fler webbplatser och appar och hur man kan rapportera klagomål där? Skicka gärna ett mejl till oss så kan vi lägga upp informationen här. Skriv till imy@imy.se

Så här tar du reda på vem som är ansvarig för en webbplats

Om du vill anmäla en kränkning och det inte finns någon kontaktinformation på webbplatsen, så finns det knep för att ta reda på vem som är ansvarig för en webbplats. På internet finns det katalogtjänster som innehåller uppgifter om vem som äger en viss webbadress. För svenska webbplatser, vars webbadress slutar på .se finns en sådan katalog hos Internetstiftelsen i Sverige.

Så här gör du:

1. Fyll i adressen du undrar över (utan inledande www). Klicka på Sök.

Nu visas information om webbplatsen. Klicka på länken till Kontaktinformation.

2. Nu visas information om webbplatsen. Klicka på länken till Kontaktinformation.

Av säkerhetsskäl måste du klicka i ett så kallat captcha

3. Av säkerhetsskäl måste du klicka i ett så kallat "robotfilter" (captcha) och därefter trycka på retur på tangentbordet.

Nu visas tillgänglig kontaktinformation till innehavaren av webbadressen

4. Nu visas tillgänglig kontaktinformation till innehavaren av webbadressen.

För webbplatser vars adress slutar på .com eller .org och annat kan du använda flera andra katalogtjänster.

Ibland har den du försöker kontakta inget eget domännamn, utan hyr istället utrymme av en leverantör. Då kan adressen se ut så här: www.leverantör.se/minegensida eller www.leverantör.se/~416443

I dessa fall kan du pröva att maila direkt till leverantören, exempelvis till adressen support@leverantör.se.

Så här tar du reda på om en webbplats har utgivningsbevis

Hos Myndigheten för press, radio och tv kan du själv undersöka om en webbplats har utgivningsbevis och därmed inte omfattas av dataskyddsreglerna.

Så här gör du:

1. I rutan Sändningsform väljer du Utgivningsbevis.

2. Ange något sökvillkor, som exempelvis domänadress (webbadress). Prova att ange adressen både med och utan "www."

Utgivningsbevis

3. Klicka på Sök. I vårt exempel syns att Eniro.se har utgivningsbevis.

Skulle du vilja få en bild eller annan personuppgift borttagen från en webbplats med utgivningsbevis, måste du vända dig direkt till den webbplatsen.

Publiceras dina personuppgifter för journalistiska ändamål?

Enligt dataskyddsförordningen kan stater lagstifta om undantag från när förordningen ska vara tillämplig, för att medborgare ska kunna utöva sin yttrande- och informationsfrihet.

Sverige har beslutat att dataskyddsförordningen inte ska tillämpas när den strider mot vår tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag. Större delarna av förordningen är inte heller tillämplig om personuppgifterna behandlas för journalistiska ändamål.

Om syftet med det som någon skrivit om dig på en webbplats är att informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor som är av betydelse för allmänheten kan det vara fråga om ett sådant journalistiskt ändamål.

Den som skrivit texten behöver inte vara journalist utan även privatpersoner kan skriva saker för ett journalistiskt ändamål.

Vanliga frågor och svar

Är det tillåtet att publicera bild på en person på en Facebooksida utan att fråga personen i fråga?

Det beror på. Dataskyddsreglerna säger inte att man alltid måste ha någons samtycke för att få lägga ut bilder på andra på nätet. Det måste bedömas i varje enskilt fall om bilden var sådan att man borde ha bett om lov. Integritetsskyddsmyndigheten rekommenderar att man frågar personen det handlar om. En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsreglerna kan ha rätt till skadestånd. För att få ut skadeståndet kan den som lidit skada vända sig direkt till den ansvarige eller till en domstol.

Hur kan jag förhindra att någon hackar mina konton på nätet?

Det viktiga är att man är försiktig och inte lämnar information om sig själv på nätet i onödan. Misstänker man att man är utsatt för dataintrång bör man vända sig till polisen.

Vad kan ni på Integritetsskyddsmyndigheten göra för att få bort publiceringar från internet?

Integritetsskyddsmyndigheten kan tyvärr inte plocka bort publiceringar från internet men vi kan fatta beslut om att något som lagts ut på nätet strider mot dataskyddsreglerna och säga åt den person som ligger bakom publiceringen att ta bort den.

Vi kan inte heller utreda brott, det gör polisen. Har det hänt något som du tror kan vara straffbart ska du därför göra en polisanmälan. Det kan exempelvis röra sig om dataintrång, förtal, hets mot folkgrupp eller ofredande.

Om jag tar en skärmdump av någon annans bild och lägger ut den på internet, gör jag fel då?

Du måste alltid se till att du har stöd för att dela vidare uppgifter. Om du medverkar till att sprida vidare en bild, så kan du också bli ansvarig, precis som den som lade ut bilden från början.

Hur får jag bort en sökträff från Googles sökmotor?

Om du vill att Google ska ta bort personuppgifter som dyker upp i ett sökresultat när man googlar så ska du i första hand vända dig till Google.