Hoppa till innehåll på sidan

Hur länge får vi spara uppgifter?

Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När ändamålen med en viss behandling är uppfyllda är huvudregeln att uppgifterna i fråga ska avidentifieras eller utplånas.

Senast uppdaterad: 12 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Arbetsliv, Covid-19