Hoppa till innehåll på sidan

Efter ett planerat underhåll under kvällen den 1 februari saknas nyare uppdateringar på webbplatsen. Vissa sidor fungerar inte alls. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

Hur ska vi tänka kring behörighets­hantering då personal slutar?

Behörighetsstyrning och -hantering är viktigt under hela anställningen. Behov ska styra behörighet, vilket bland annat innebär att om någon byter roll eller arbetsuppgifter, begär tjänstledigt eller är föräldraledig ska behovet av behörighet ses över och justeras.

Det är särskilt viktigt att se över detta när en anställning avslutas, att även omedelbart inaktivera behörighet och stoppa tillgång till system och information.

Det är därför viktigt att ha tydliga rutiner för vad som gäller för ändrat behov under en anställning och vid anställningens avslut, och att rutinerna tillämpas samt att efterlevnaden följs upp.

Senast uppdaterad: 6 april 2022
Sidans etiketter Dataskydd