Hoppa till innehåll på sidan

Hur ska vi tänka kring behörighets­styrning då personal slutar?

Behörighetsstyrning och -hantering är viktigt under hela anställningen. Behov ska styra behörighet, vilket bland annat innebär att om någon byter roll eller arbetsuppgifter, begär tjänstledigt eller är föräldraledig ska behovet av behörighet ses över och justeras.

Det är särskilt viktigt att se över detta när en anställning avslutas, att även omedelbart inaktivera behörighet och stoppa tillgång till system och information.

Det är därför viktigt att ha tydliga rutiner för vad som gäller för ändrat behov under en anställning och vid anställningens avslut, och att rutinerna tillämpas samt att efterlevnaden följs upp.

Behörighetsstyrning

Senast uppdaterad: 23 augusti 2023
Sidans etiketter Dataskydd