Hoppa till innehåll på sidan

Förvaltningsrätten går på IMY:s linje

Publicerad: 28 maj 2021
Fem vårdgivare har överklagat IMY:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen avslår fyra av överklagandena i sin helhet. För en av vårdgivarna sänkte domstolen sanktionsavgiften men avslog överklagandet i övrigt.

I december 2020 blev IMY, tidigare Datainspektionen, klar med en granskning av hur åtta vårdgivare styr och begränsar personalens åtkomst till deras huvudjournalsystem. Myndigheten upptäckte brister som i sju av de åtta fallen ledde till administrativa sanktionsavgifter.

Fem av de vårdgivare som fick sanktionsavgifter har överklagat IMY:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm som i onsdags meddelade att fyra av överklagandena avslås i sin helhet. Avseende den femte vårdgivaren sänker domstolen sanktionsavgiften men avslog överklagandet i övrigt.

I domarna slår rätten fast att vårdgivarnas underlåtenhet att genomföra behovs- och riskanalyser inte bara innebär en överträdelse av nationella bestämmelser utan också av de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling i dataskyddsförordningen. IMY har därmed haft rätt att ingripa genom administrativa sanktionsavgifter och förelägganden.

Läs pressmeddelande ”Brister i hur vårdgivare styr personalens åtkomst till journaluppgifter”

Läs förvaltningsrättens pressmeddelande

Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Hälso- och sjukvård