Hoppa till innehåll på sidan

Capio S:t Görans Sjukhus AB

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Beslut 2020-12-02

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

IMY har granskat hur åtta vårdgivare styr och begränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen. Vi har upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrativa sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor.

Beslut

2 december 2020

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Vi har tagit fram en vägledning som sammanfattar slutsatserna från granskningarna vad gäller kraven på att genomföra behovs- och riskanalyser.

Vägledning

1 december 2020

Pdf, 487 kB

Läs dokumentet (pdf, 487 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 2 december 2020.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten biföll överklagan delvis och beslutade att den påförda sanktionsavgiften ska sättas ned till 10 miljoner kronor, 26 maj 2021 i mål nr 28568-20.

 • Överklagan

  Förvaltningsrättens dom överklagas till kammarrätten.

 • Kammarrättens dom

  Kammarrätten i Stockholm upphäver förvaltningsrättens dom och IMY:s beslut 16 maj 2022, mål nr 4548-21.

 • Överklagan

  IMY överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast, 30 juni 2023, mål nr 3624-22.

Senast uppdaterad: 20 september 2023