Gå till innehållet

Region Västerbotten

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Beslut 2020-12-02

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Region Västerbotten överklagade IMY:s beslut om sanktionsavgift. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet 2021-05-26. Mål nr 28703-20.

IMY har granskat hur åtta vårdgivare styr och begränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen. Vi har upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrativa sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor.

Beslut 2020-12-02

Pdf, 445 kB

Läs dokumentet (pdf, 445 kB)

 

Vi har tagit fram en vägledning som sammanfattar slutsatserna från granskningarna vad gäller kraven på att genomföra behovs- och riskanalyser.

Vägledning

Pdf, 487 kB

Läs dokumentet (pdf, 487 kB)

 

Senast uppdaterad: 08 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd