Hoppa till innehåll på sidan

Sahlgrenska Universitets­sjukhuset

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Beslut 2020-12-02

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset överklagade IMY:s beslut om sanktionsavgift. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet, denna dom har nu överklagats.

IMY har granskat hur åtta vårdgivare styr och begränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen. Vi har upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrativa sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor.

Beslut 2020-12-02

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

 

Vi har tagit fram en vägledning som sammanfattar slutsatserna från granskningarna vad gäller kraven på att genomföra behovs- och riskanalyser.

Vägledning

01 december 2020

Pdf, 487 kB

Läs dokumentet (pdf, 487 kB)

Ärendehistorik

  • Vi inleder tillsyn.

  • Vi fattar ett beslut i tillsynen, 2 december 2020.

  • Beslutet överklagas.

  • Förvaltningsrätten avslår överklagan 26 maj 2021, mål nr 28436-20.

  • Förvaltningsrättens dom överklagas till kammarrätten.

Senast uppdaterad: 24 juni 2021