Hoppa till innehåll på sidan

IMY inleder tillsyn av Moderaterna

Publicerad: 29 mars 2023
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu en granskning av Moderaterna som rör de personliga videohälsningar som partiet skickade inför valet 2022.

IMY har tagit emot ett stort antal klagomål mot Moderaterna som rör de personliga videohälsningar som partiet skickade ut inför valet 2022. I klagomålen uppges bland annat att Moderaterna har bristfällig information på sin webbplats om hur personuppgifter använts under valkampanjen, att det genom de tjänster som använts för videohälsningen har lagrats uppgifter i USA och att det tekniskt sett har gått att ta del av andra personers personliga videohälsningar.

– Utifrån det samlade innehållet i klagomålen har vi beslutat att inleda tillsyn av partiet, säger Martin Wetzler som är jurist på IMY och som leder granskningen.

IMY ska bland annat utreda om partiet haft en rättslig grund för insamlingen av personuppgifter i samband med de personliga videohälsningarna och om partiet klart och tydligt har informerat klagandena om insamlingen, lagringen och visningen av deras personuppgifter.

Myndigheten ska även utreda om partiet på egen hand eller genom ett personuppgiftsbiträde har överfört personuppgifter till USA i samband med videohälsningarna och om det i så fall har gjorts i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser om tredjelandsöverföringar. Dessutom ska myndigheten undersöka om partiet vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med tillhandahållandet av personliga videohälsningar.

I den svenska lagen som kompletterar dataskyddsförordningen görs undantag från vissa angivna bestämmelser i dataskyddsförordningen med hänsyn till yttrande- och informationsfriheten. Undantaget omfattar behandlingar som sker för journalistiska ändamål.

– Spridning av ett politiskt budskap som innehåller personuppgifter kan omfattas av undantaget för journalistiska ändamål. Ett centralt syfte med vår granskning är att utreda om Moderaterna har haft ett journalistiskt ändamål med hela eller delar av sin personuppgiftsbehandling för att tillhandahålla videohälsningarna, säger Martin Wetzler.

Om undantaget är tillämpligt gäller inte de merparten av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Undantaget omfattar dock inte de bestämmelser i dataskyddsförordningen som gäller för säkerhet i samband med behandlingen.

För mer information kontakta

Jurist Martin Wetzler, telefon 08-515 154 23
Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 11 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 11 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd