Hoppa till innehåll på sidan

Otillbörlig påtryckning i inkassokrav

Publicerad: 4 juli 2022
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat ett inkassobolag och konstaterar att bolaget utsatt gäldenärer för otillbörlig påtryckning i sina inkassokrav.

IMY kontrollerar rutinmässigt stora aktörer som har inkassotillstånd. Myndigheten är nu klar med en sådan granskning av Svea Inkasso. IMY konstaterar att bolaget utsatt gäldenärer för otillbörlig påtryckning genom att i inkassokrav som riktas till privatpersoner ange att utebliven betalning inom den tidsfrist som anges för betalning i inkassokravet innebär att gäldenären kan få en betalningsanmärkning.

– Generellt sett finns det inga hinder för inkassobolag att i inkassokrav informera om att gäldenären riskerar att få en betalningsanmärkning vid utebliven betalning. Men med tanke på att en betalningsanmärkning kan få allvarliga konsekvenser för gäldenärer är det viktigt att informationen om betalningsanmärkning är sakligt korrekt och att det tydligt framgår av den i vilket skede en betalningsanmärkning kan komma att registreras. Den information som Svea Inkasso lämnar i sina inkassokrav saknar sådana tydliggöranden och är formulerad på ett sätt som kan innebära att gäldenären, utan att närmare kontrollera kravet, betalar inkassokravet av rädsla för att annars få en betalningsanmärkning, säger Karin Ekström som lett granskningen.

IMY förutsätter att bolaget nu formulerar om och tydliggör informationen om betalningsanmärkning i inkassokrav som riktas till privatpersoner.

För mer information kontakta

Jurist Karin Ekström, telefon 08-657 61 87
Presstjänsten, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter