Hoppa till innehåll på sidan

Butiker måste begränsa kameraövervakningen av personalutrymmen

Publicerad: 17 december 2015
Integritetsskyddsmyndigheten kritiserar butikers kameraövervakning av lager, personalingångar och lastkajer och menar att övervakning endast får ske efter vanliga öppettider då personal inte ska vara i utrymmena.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat kameraövervakningen hos fyra butiker som tillhör olika detaljhandelskedjor. Myndigheten har specifikt granskat övervakningskameror som är riktade mot platser som lager, lastkajer och liknande, alltså områden där kunder inte befinner sig.

- Det här är den första granskningen av kameraövervakning på arbetsplatser sedan den nya kameraövervakningslagen trädde i kraft, säger Katarina Högquist som lett granskningen.

Integritetsskyddsmyndigheten riktar kritik mot samtliga fyra butiker för hur de kameraövervakar lagerutrymmen, personalingångar och lastkajer och förelägger butikerna att se till att sådana utrymmen enbart övervakas under tider då personal inte ska befinna sig i utrymmena. I ett fall tillåts dock en begränsad övervakning av lastkaj under arbetstid, under förutsättning att bildmaterialet inte spelas in.

- Butikerna har inte kunnat visa att behovet av övervakningen väger tyngre än personalens intresse av att inte bli övervakad.

Tre av butikerna har övervakningskameror i kassarum och säkerhetsrum där särskilt stöldbegärlig egendom förvaras. I de två butiker där tillträdet till den typen av rum har begränsats och anställda endast uppehåller sig kortare stunder för att utföra specifika arbetsuppgifter, tillåts övervakning med inspelning trots att butikerna inte har kunnat visa att platserna varit utsatta för brott.

Butikerna kritiseras även för att de inte tillräckligt tydligt informerar om den kameraövervakning som sker.

- Det är mycket viktigt att de som kan komma att kameraövervakas också får tydlig information om det.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Elgiganten

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Hemköp

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Lindex

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot MQ

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter