Hoppa till innehåll på sidan

Dåliga rutiner för gallring i polisens register

Publicerad: 29 februari 2012
Integritetsskyddsmyndigheten har granskat polisen i Dalarna och Västerbotten och funnit brister i hur personuppgifter registreras och gallras i underrättelseverksamheten.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur polismyndigheterna i Dalarna och Västerbottens län hanterar personuppgifter i sin verksamhet. Vid inspektionerna upptäcktes att ett antal register i polisens underrättelseverksamhet inte var förenliga med gällande lagstiftning.

– Bristerna i kriminalunderrättelseverksamheten har bland annat bestått i att personer registrerats i så kallade särskilda undersökningar utan att det funnits en koppling till allvarlig brottslig verksamhet, vilket är ett krav enligt polisdatalagen. Dessutom har polismyndigheterna haft otillräckliga rutiner när det gäller gallring av personuppgifter i underrättelseprojekten, säger Nicklas Hjertonsson som deltagit i Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Utöver de aktuella bristerna i kriminalunderrättelseverksamheten har Integritetsskyddsmyndigheten även funnit ett antal mindre brister, bland annat när det gäller IT-säkerheten. Polismyndigheterna föreläggs nu att åtgärda bristerna.

Läs tillsynsbeslutet för Dalarna
Läs tillsynsbeslutet för Västerbotten

För närmare information kontakta
Nicklas Hjertonsson, tfn 08-657 61 41
Informatör Fredrik Karlsson, tfn 08-657 61 21

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter