Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten klar med granskning av politiska partier

Publicerad: 7 juni 2012
Myndighetens granskning visar på bristande kunskaper om personuppgiftslagens regler hos samtliga riksdagspartier men även en stor vilja från partiernas sida att förbättra sin hantering av personuppgifter.

I slutet av förra året inledde Integritetsskyddsmyndigheten en granskning av hur samtliga åtta riksdagspartier hanterar personuppgifter om medlemmar och andra personer som tagit kontakt med dem. Uppgifter som avslöjar politiska åsikter är enligt personuppgiftslagen känsliga och extra skyddsvärda.

– Granskningen visar att det hos samtliga partier har funnits bristande kunskaper om personuppgiftslagen och vilka regler som gäller när man hanterar känsliga personuppgifter. Men, glädjande nog har det även funnits en stor vilja hos partierna att åtgärda bristerna, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Göran Gräslund.

Bland felen som upptäckts under granskningen finns: bristande information till medlemmar och andra som tar kontakt med partierna om hur deras personuppgifter kommer att hanteras, avsaknad av gallringsrutiner som ska se till att uppgifter inte sparas onödigt länge samt bristande IT-säkerhet för att skydda personuppgifterna.

Partierna har genomfört en rad förändringar under granskningens gång. Samtliga partier har dock fortfarande brister som Integritetsskyddsmyndigheten nu förelägger att partierna åtgärdar.

– Granskningen kan indikera att det finns okunskap även hos andra föreningar. Därför kan vi komma att följa upp den här granskningen med en checklista riktad till ideella föreningar som tar upp de viktigaste punkterna som man måste tänka på för att följa reglerna i personuppgiftslagen, säger Göran Gräslund.

Beslutet från granskningen av Folkpartiet är senarelagd på grund av att partiet använder en molntjänst för lagring av personuppgifter vilket komplicerar den juridiska bedömningen.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut för Centern
Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut för Kristdemokraterna
Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut för Miljöpartiet
Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut för Moderaterna
Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut för Socialdemokraterna
Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut för Sverigedemokraterna
Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut för Vänsterpartiet

För mer information kontakta
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Tillsynschef Catharina Fernquist, tfn 08-657 61 18
IT-säkerhetsspecialist Adolf Slama, tfn 08-657 61 12

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter