Hoppa till innehåll på sidan

Inkassobolag lyssnar på Integritets­skydds­myndighetens kritik

Publicerad: 13 september 2016
Integritetsskyddsmyndighetens uppföljning av hur inkassobolag hanterar fordringar mot barn och unga visar att bolagen i de allra flesta fall har tagit till sig av myndighetens tidigare kritik.

I november 2014 blev Integritetsskyddsmyndigheten klar med en omfattande granskning av tio inkassobolag och konstaterade att det fanns allvarliga brister i bolagens hantering av fordringar mot barn och unga. Bland bristerna fanns icke fungerande rutiner för att identifiera fordringar mot personer som var under 18 år då fordran uppkom, otillräcklig kontroll av att det fanns laglig grund innan indrivningsåtgärder vidtas och bristfälliga kunskaper om vilka regler som gäller för skuldsättning av barn och unga.

Myndigheten har gjort en uppföljande granskning av de bolag som kontrollerades 2014 samt ytterligare ett par bolag.

- Granskningen visar att bolagen har tagit till sig av vår tidigare kritik och att situationen därför ser betydligt bättre ut nu, säger Malin Fredholm, som lett granskningen.

Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar dock att det hos två av bolagen fortfarande inte finns tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma om en omyndig person rent juridiskt är skyldig att betala fordran i fråga. Integritetsskyddsmyndigheten anser att kunskapsbristerna gör att det finns stor risk för att bolagen rutinmässigt vidtar inkassoåtgärder mot personer som inte är skyldiga att betala för fordran därför att de var omyndiga när fordran uppkom. Därför förbjuder nu Integritetsskyddsmyndigheten bolagen att över huvud taget rikta några inkassoåtgärder mot personer som var omyndiga när fordran uppkom.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Visma (pdf, 271 kB)

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Pay Solutions (pdf, 264 kB)

Uppdatering 2016-12-07: Integritetsskyddsmyndigheten har upphävt föreskriften mot Visma efter att bolaget har redogjort för att man bland annat har förändrat sina rutiner och utbildat sin personal (dnr 2180-2016).

Uppdatering 2017-03-01: Integritetsskyddsmyndigheten har nu även upphävt föreskriften mot Pay Solutions (dnr 152-2017).

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter