Hoppa till innehåll på sidan

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Publicerad: 8 juli 2015
Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur fyra läkemedelsbolag bedriver forskningsstudier tillsammans med vårdgivare och konstaterar att det brister i hur patienter informeras och att det råder oklarheter om gränsdragningen för personuppgiftsansvaret mellan läkemedelsbolag och vårdgivare.

Den 1 mars 2013 togs skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll bort. Integritetsskyddsmyndigheten har till följd av det granskat hur fyra läkemedelsbolag hanterar frågor som rör information, samtycke och IT-säkerhet i samband med forskningsprojekt.

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar brister hos samtliga fyra bolag. Bland annat när det gäller den information som patienter får i samband med att de kan anmäla intresse att delta i en studie.

- Det är viktigt att patienterna får tydlig och relevant information, annars vet de inte vad de samtycker till när det gäller hur deras uppgifter får användas, säger Salomeh Fanaei, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Forskningsprojekten bygger på ett samarbete mellan läkemedelsbolag och vårdgivare. Vid sin granskning har dock Integritetsskyddsmyndigheten upptäckt att det i informationen till patienterna inte tydligt framgår var gränsen går för personuppgiftsansvaret för läkemedelsbolag respektive vårdgivare.

- Det är viktigt för såväl bolag och vårdgivare som för patienterna att det är tydligt vem som har ansvaret för de personuppgifter som hanteras i forskningsprojektet.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Bristol-Myers Squibb

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Roche

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Pfizer

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Novartis

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter