Hoppa till innehåll på sidan

Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Stockholm 

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-06-07

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

IMY beslutar att Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Stockholm ska betala en administrativ sanktionsavgift på 500 000 kr. Beslutet har överklagats.

IMY är nu klar med sin granskning av händelsen då inspelade samtal till 1177 fanns tillgängliga oskyddade på internet.

2019 gjorde uppgifter i massmedia gällande att inspelade samtal till rådgivningsnumret 1177 legat tillgängliga utan lösenordsskydd eller annan säkerhet på en webbserver. IMY inledde först en granskning av en av aktörerna. En tid därefter utökades granskningen till att omfatta sammanlagt sex aktörer: tre företag och tre regioner.

Beslut

07 juni 2021

Pdf, 557 kB

Läs dokumentet (pdf, 557 kB)

I samband med besluten tog vi fram en rapport som beskriver tillsynerna och sambandet mellan de olika verksamheternas roller och ansvar översiktligt.

Rapport: Kontroll av behandling av uppgifter om vårdsökande i samband med samtal till 1177

07 juni 2021

Pdf, 650 kB

Läs dokumentet (pdf, 650 kB)

Ärendehistorik

  • Vi inleder tillsyn.

  • Vi fattar ett beslut i tillsynen, 7 juni 2021.

  • Beslutet överklagas.

Senast uppdaterad: 30 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd