Hoppa till innehåll på sidan

Regionstyrelsen Region Värmland

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-06-07

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Förvaltningsrätten i Stockholm fastställde IMY:s beslut 10 juni 2022, mål nr 19603-21.

IMY är nu klar med sin granskning av händelsen då inspelade samtal till 1177 fanns tillgängliga oskyddade på internet.

2019 gjorde uppgifter i massmedia gällande att inspelade samtal till rådgivningsnumret 1177 legat tillgängliga utan lösenordsskydd eller annan säkerhet på en webbserver. IMY inledde först en granskning av en av aktörerna. En tid därefter utökades granskningen till att omfatta sammanlagt sex aktörer: tre företag och tre regioner.

Beslut

7 juni 2021

Pdf, 390 kB

Läs dokumentet (pdf, 390 kB)

I samband med besluten tog vi fram en rapport som beskriver tillsynerna och sambandet mellan de olika verksamheternas roller och ansvar översiktligt.

Rapport: Kontroll av behandling av uppgifter om vårdsökande i samband med samtal till 1177

7 juni 2021

Pdf, 650 kB

Läs dokumentet (pdf, 650 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 7 juni 2021.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm fastställde IMY:s beslut i dom den 10 juni 2022, mål 19603-21. 

Senast uppdaterad: 13 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd