Hoppa till innehåll på sidan

MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-06-07

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Kammarrätten i Stockholm har meddelat dom den 12 februari 2024, mål nr 4058-22, efter det att både IMY och MedHelp överklagat förvaltningsrättens dom den 10 juni 2022, mål nr 21287-21. Domen innebär att IMY:s beslut den 7 juni 2021 står fast utom vad gäller beslutspunkt d med tillhörande sanktionsavgift och föreläggande samt att kammarrätten fastställer den sammanlagda sanktionsavgiften till 11 300 000 kr.

IMY har granskat en händelse då inspelade samtal till 1177 fanns tillgängliga oskyddade på internet.

2019 gjorde uppgifter i massmedia gällande att inspelade samtal till rådgivningsnumret 1177 legat tillgängliga utan lösenordsskydd eller annan säkerhet på en webbserver. IMY inledde först en granskning av en av aktörerna. En tid därefter utökades granskningen till att omfatta sammanlagt sex aktörer: tre företag och tre regioner. 

Beslut

7 juni 2021

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 7 juni 2021.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm ändrade delvis IMY:s beslut i dom den 10 juni 2022, mål 21287-21. Domen innebar i korthet att beslutspunkt a upphävdes samt att sanktionsavgiften för beslutspunkt b sattes ned till 7,8 miljoner kronor från 8 miljoner kronor. Förvaltningsrätten avslog överklagandet i övrigt.

   

 • Överklagan

  IMY överklagar förvaltningsrättens dom.

 • Prövningstillstånd beviljat

  IMY har fått prövningstillstånd i Kammarrätten i Stockholm.

 • Kammarrättens dom

  Kammarrätten i Stockholm har meddelat dom den 12 februari 2024, mål nr 4058-22, efter det att både IMY och MedHelp överklagat förvaltningsrättens dom den 10 juni 2022, mål nr 21287-21. Domen innebär att IMY:s beslut den 7 juni 2021 står fast utom vad gäller beslutspunkt d med tillhörande sanktionsavgift och föreläggande samt att kammarrätten fastställer den sammanlagda sanktionsavgiften till 11 300 000 kr. 

I samband med besluten tog vi fram en rapport som beskriver tillsynerna och sambandet mellan de olika verksamheternas roller och ansvar översiktligt.

Rapport: Kontroll av behandling av uppgifter om vårdsökande i samband med samtal till 1177

7 juni 2021

Pdf, 650 kB

Läs dokumentet (pdf, 650 kB)

Senast uppdaterad: 13 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd