Hoppa till innehåll på sidan

Voice Integrate Nordic AB

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-06-07

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Kammarrätten i Stockholm har i beslut den 12 februari 2024, mål nr 4118-22, inte meddelat prövningstillstånd för Voice Integrate Nordic AB. Förvaltningsrättens dom står därför fast.

IMY är nu klar med sin granskning av händelsen då inspelade samtal till 1177 fanns tillgängliga oskyddade på internet.

2019 gjorde uppgifter i massmedia gällande att inspelade samtal till rådgivningsnumret 1177 legat tillgängliga utan lösenordsskydd eller annan säkerhet på en webbserver. IMY inledde först en granskning av en av aktörerna. En tid därefter utökades granskningen till att omfatta sammanlagt sex aktörer: tre företag och tre regioner.

Beslut

7 juni 2021

Pdf, 607 kB

Läs dokumentet (pdf, 607 kB)

I samband med besluten tog vi fram en rapport som beskriver tillsynerna och sambandet mellan de olika verksamheternas roller och ansvar översiktligt.

Rapport: Kontroll av behandling av uppgifter om vårdsökande i samband med samtal till 1177

7 juni 2021

Pdf, 650 kB

Läs dokumentet (pdf, 650 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 7 juni 2021.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm ändrade IMY:s beslut i dom den 10 juni 2022, mål 20481-21, och bestämde den administrativa sanktionsavgiften till 500 000 kr.

 • Kammarrättens beslut

  Kammarrätten i Stockholm har i beslut den 12 februari 2024, mål nr 4118-22, inte meddelat prövningstillstånd för Voice Integrate Nordic AB. Förvaltningsrättens dom står därför fast.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd