Hoppa till innehåll på sidan

Modern Women Media Sweden AB , familjeliv.se

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Ärendet har avslutats.

Vi har inlett sex tillsyner som rör överföringar av personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU och EES, med anledning av sex klagomål mot svenska företag som kommit in från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) i ljuset av EU-domstolens så kallade Schrems II-dom. Klagomålen gör gällande att företag i strid med lagen för över personuppgifter till USA.

Beslut

IMY konstaterade i juli 2022 att Modern Women Media Sweden AB har vidtagit åtgärder för att upphöra med de behandlingar som klagomålet gällde. Mot den bakgrunden finner IMY inte skäl att utreda klagomålet vidare. Ärendet har avslutats.

 

Pressmeddelande: IMY granskar överföring av personuppgifter till tredje land

Senast uppdaterad: 13 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd