Hoppa till innehåll på sidan

Regionstyrelsen Region Sörmland

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-06-07

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY beslutar att Regionstyrelsen Region Sörmland ska betala en administrativ sanktionsavgift på 250 000 kr.

IMY är nu klar med sin granskning av händelsen då inspelade samtal till 1177 fanns tillgängliga oskyddade på internet.

2019 gjorde uppgifter i massmedia gällande att inspelade samtal till rådgivningsnumret 1177 legat tillgängliga utan lösenordsskydd eller annan säkerhet på en webbserver. IMY inledde först en granskning av en av aktörerna. En tid därefter utökades granskningen till att omfatta sammanlagt sex aktörer: tre företag och tre regioner.

Beslut

07 juni 2021

Pdf, 392 kB

Läs dokumentet (pdf, 392 kB)

I samband med besluten tog vi fram en rapport som beskriver tillsynerna och sambandet mellan de olika verksamheternas roller och ansvar översiktligt.

Rapport: Kontroll av behandling av uppgifter om vårdsökande i samband med samtal till 1177

07 juni 2021

Pdf, 650 kB

Läs dokumentet (pdf, 650 kB)

Senast uppdaterad: 30 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd