Hoppa till innehåll på sidan

Efter ett planerat underhåll under kvällen den 1 februari saknas nyare uppdateringar på webbplatsen. Vissa sidor fungerar inte alls. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

Storstockholms Lokaltrafik, SL

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-06-21

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3, Aktiv
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i processen för överklagande

Process i domstol

IMY har överklagat förvaltningsrättens dom och har fått prövningstillstånd i kammarrätten.

IMY konstaterar att SL brutit mot dataskyddsförordningen när biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror som spelar in bild och ljud. IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kronor.

IMY anser att tekniken med kroppsburna kameror kan användas för att förebygga och dokumentera hotfulla situationer men att tiden för förinspelningen behöver minskas till maximalt 15 sekunder. Myndigheten anser däremot inte att tekniken kan användas för att säkerställa identiteten på den som rest utan giltigt färdbevis, där räcker det i stället med exempelvis stillbilder och ingen ljudinspelning.

IMY riktar även kritik mot att SL brustit i sitt sätt att informera om kamerabevakningen, bland annat vad gäller att inte bara bild utan även ljud spelas in.

Beslut

21 juni 2021

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar beslut i tillsynen den 21 juni 2021.

 • Överklagan

  SL överklagar beslutet.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm bifaller delvis överklagan, 18 februari 2022 i mål nr 21905-21.

 • Prövningstillstånd i kammarrätten

  IMY har överklagat förvaltningsrättens dom och har fått prövningstillstånd i kammarrätten.

Senast uppdaterad: 30 maj 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning