Hoppa till innehåll på sidan

Personal och gäster kameraövervakas olagligt på hotell

Publicerad: 7 april 2017
Samtliga hotell som Integritetsskyddsmyndigheten har granskat kameraövervakar sin personal eller sina gäster på sätt som bryter mot lagen.

Integritetsskyddsmyndigheten är nu klar med den största granskningen av kameraövervakning på hotell sedan kameraövervakningslagen trädde i kraft 2013. Myndigheten har granskat övervakningen på fem hotell i Stockholm, Göteborg, Gävle, Västervik och Jönköping.

Den kameraövervakning som undersökts är den som sker på platser dit allmänheten inte har tillträde, alltså platser där enbart personal eller gäster befinner sig. Det rör sig bland annat om övervakning av trapphus, korridorer, utrymmen bakom reception, garage och bagagerum.

Granskningen avslöjar att samtliga undersökta hotell kameraövervakar olagligt.

- Kameraövervakningen inne på hotell är integritetskänslig eftersom både anställda och hotellets gäster kan övervakas. För varje plats som övervakas måste hotellen kunna visa att det finns ett starkt behov av övervakningen, till exempel därför att platsen är brottsutsatt. Det har de granskade hotellen i många fall inte kunnat visa, och då är övervakningen olaglig, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Martin Hemberg, som deltagit i granskningen.

I de fall hotellen inte kan visa att det finns ett starkt behov av kameraövervakning, förelägger Integritetsskyddsmyndigheten nu hotellen att ta ner kamerorna. För tre av de granskade hotellen innebär det att de inte längre får ha kvar några kameror. De två andra hotellen får behålla vissa kameror, men inte andra.

Ett hotell kritiseras dessutom för att det inte tillräckligt tydligt informerar om kameraövervakningen.

- Ett viktigt krav i kameraövervakningslagen är att de som övervakas får tydlig information om att övervakning sker.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Elite Grand Hotel Gävle (pdf-format) (pdf, 292 kB)

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Hotell Bastionen i Göteborg (pdf-format) (pdf, 296 kB)

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Vox Hotel i Jönköping (pdf-format) (pdf, 284 kB)

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Hotel Stureplan i Stockholm (pdf-format) (pdf, 288 kB)

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Västerviks stadshotell (pdf-format) (pdf, 300 kB)

Senast uppdaterad: 3 december 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 3 december 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning