Hoppa till innehåll på sidan

Aleris Sjukvård AB

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Beslut 2020-12-02

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat ett beslut.

IMY har granskat hur åtta vårdgivare styr och begränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen. Vi har upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrativa sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor.

Beslut 2020-12-02

Pdf, 431 kB

Läs dokumentet (pdf, 431 kB)

 

Vi har tagit fram en vägledning som sammanfattar slutsatserna från granskningarna vad gäller kraven på att genomföra behovs- och riskanalyser.

Vägledning

01 december 2020

Pdf, 487 kB

Läs dokumentet (pdf, 487 kB)

 

 

Senast uppdaterad: 08 juni 2021