meny

Ändra eller komplettera

Dataskyddsförordningen tar hänsyn till att det inte alltid är möjligt att utreda en personuppgiftsincident fullt ut inom 72 timmar. Du har därför rätt att komma in med ändringar, kompletteringar och information om att den tidigare anmälan var felaktig i efterhand. Det är dock mycket viktigt att vi får in kompletteringarna så fort som möjligt.

Obs! Uppger du att du ska komma in med kompletteringar i efterhand, så är du själv ansvarig för att skicka in dessa. Om ingen komplettering kommit in efter 4 veckor fattas beslut i ärendet baserat på befintlig information. Utan kompletteringarna kan följden bli att din anmälan inte anses vara komplett. Detta kan i så fall vara en anledning till att Integritetsskyddsmyndigheten inleder tillsyn.

Vad händer om jag inte har all information?

Om du inte kan lämna in all nödvändig information inom 72 timmar bör du förklara varför i anmälan. Lämna in den information du har och komplettera så snart som möjligt. Informationen kan lämnas i faser så länge detta sker utan otillbörlig försening.

Vi föreslår att du inom de 72 timmarna samlar in så mycket information som möjligt innan du skickar in din anmälan till oss. På detta sätt kan du slippa att komplettera uppgifter i efterhand. Om det rör sig om en allvarlig personuppgiftsincident kan det dock vara bra att du anmäler den så snart som möjligt.

Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information eller om vi beslutar oss för att inleda tillsyn.

Ansvar, resurser och prioritet

Integritetsskyddsmyndigheten förväntar sig att ansvariga chefer prioriterar undersökningen av personuppgiftsincidenterna och ger alla som är involverade i undersökningen tillräckliga resurser för att snabbt kunna utreda dessa.