Hoppa till innehåll på sidan

Ändra eller komplettera en anmälan

Ni kan ändra och komplettera er anmälan om personuppgiftsincident i efterhand. Det är dock viktigt att ni gör det så fort som möjligt.

Dataskyddsförordningen tar hänsyn till att det inte alltid är möjligt att utreda en personuppgiftsincident fullt ut inom 72 timmar. Ni har därför rätt att komma in med ändringar, kompletteringar och information om att den tidigare anmälan var felaktig i efterhand. Det är dock mycket viktigt att vi får in kompletteringarna så fort som möjligt.

Ni har 4 veckor på er

Uppger ni att ni ska skicka in kompletteringar i efterhand, är ni själva ansvariga för att det görs. Om ingen komplettering kommit in efter 4 veckor fattar vi beslut i ärendet baserat på befintlig information. Utan kompletteringarna kan följden bli att er anmälan inte anses vara komplett. Det kan i så fall vara en anledning till att vi inleder tillsyn.

Händer som skriver på en laptop.

Ni har 4 veckor på er

Uppger ni att ni ska skicka in kompletteringar i efterhand, är ni själva ansvariga för att det görs. Om ingen komplettering kommit in efter 4 veckor fattar vi beslut i ärendet baserat på befintlig information. Utan kompletteringarna kan följden bli att er anmälan inte anses vara komplett. Det kan i så fall vara en anledning till att vi inleder tillsyn.

Vad händer om vi inte har all information?

Om ni inte kan lämna in all nödvändig information inom 72 timmar bör ni förklara varför i anmälan. Lämna den information ni har och komplettera så snart som möjligt. Informationen kan lämnas i omgångar om det sker utan otillbörlig försening.

Vi föreslår att ni inom de 72 timmarna samlar in så mycket information som möjligt innan ni skickar in er anmälan till oss. Då slipper ni komplettera anmälan i efterhand. Om det rör sig om en allvarlig personuppgiftsincident kan det dock vara bra att anmäla den så snart som möjligt.

Vi kontaktar er om vi behöver ytterligare information eller om vi beslutar oss för att inleda tillsyn.

Ansvar, resurser och prioritet

IMY förväntar sig att ansvariga chefer prioriterar undersökningen av personuppgiftsincidenter och ger dem som ska utreda vad som hänt tillräckliga resurser.

Senast uppdaterad: 24 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd