Hoppa till innehåll på sidan

Kan jag begära ersättning?

Ja, du kan ha rätt till skadestånd om du lidit materiell eller immateriell skada på grund av att dina personuppgifter behandlats i strid med dataskyddsförordningen. IMY kan inte hjälpa dig med det.

Skadestånd

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd