Hoppa till innehåll på sidan

Kan jag begära ersättning?

Ja, du kan ha rätt till skadestånd om du lidit materiell eller immateriell skada på grund av att dina personuppgifter behandlats i strid med dataskyddsförordningen.

Skadestånd

Senast uppdaterad: 19 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd