Hoppa till innehåll på sidan

Undantag från tillståndsplikten

En del verksamheter behöver inte ansöka om tillstånd för kamerabevakning, trots att de normalt skulle omfattas av tillståndsplikten. Det beror på att de uttryckligen har undantagits i lag.

Undantag från tillståndsplikten gäller bland annat brottsbekämpning, apoteksverksamhet och kollektivtrafik.

Brottsbekämpning

Vissa brottsbekämpande myndigheter behöver inte ansöka om tillstånd för kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde. Samma regler gäller dock för när det är lagligt eller olagligt att bedriva bevakning. Myndigheterna ska alltid göra en egen bedömning av om deras bevakningsintresse väger tyngre än integritetsintresset på platsen och de ska dokumentera sin bedömning innan bevakningen inleds.

Undantaget gäller för:

  • Polismyndigheten
  • Säkerhetspolisen
  • Kustbevakningen
  • Tullverket

Apoteksverksamhet

Innan kamerabevakningslagen trädde i kraft den 1 augusti 2018 var alla butiker undantagna från tillståndsplikten. När tillståndsplikten förändrades skulle en oavsiktlig konsekvens ha blivit att apotek tvingats söka tillstånd för kamerabevakning, eftersom apoteksverksamhet anses vara av allmänt intresse. Därför undantogs kamerabevakning för att förhindra och utreda brott i butikslokaler där det bedrivs apoteksverksamheter från tillståndsplikten.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens aktörer behöver inte ansöka om tillstånd för kamerabevakning i brottsbekämpande eller olycksförebyggande syfte, till exempel inuti fordon eller på stationsområden.

Kamerabevakning i kollektivtrafiken

Övriga undantag

Det finns fler undantag från tillståndsplikten i 9 § kamerabevakningslagen.

Kamerabevakningslagen

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 9 MB)

Kamerabevakning utanför kontor

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 9 MB)

Senast uppdaterad: 1 september 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning