Gå till innehållet

Från faktura till anmärkning

IMY är den myndighet som kan granska att företag följer inkassolagen och kreditupplysningslagen, men många delar av processen från faktura till betalningsanmärkning hanteras av andra. Vi får inte gå in och avgöra om ni inte är överens om skulden. Vi kan inte heller vara någons ombud.

Om du inte betalar räkningar i tid kan den som ska ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot dig (gäldenären). Borgenären kan själv driva in betalningen eller anlita ett ombud, till exempel ett inkassoföretag.

Faktura

Anser du att du fått en felaktig faktura? Då ska du först kontakta den du fick fakturan ifrån och bestrida kravet. Tala om varför du anser att du inte ska betala, till exempel om du redan har betalat eller om du kanske inte har gjort någon beställning. Bestrid kravet skriftligt och spara en kopia.

Betalningspåminnelse

Om du inte betalar fakturan i tid kan företaget eller ett inkassobolag skicka en betalningspåminnelse, en påminnelse om att du inte betalat i tid. Påminnelsen kan innehålla ett nytt datum för betalning eller information om att skulden kommer att lämnas till inkasso om du inte betalar. Många företag skickar påminnelser, men det finns ingen skyldighet att påminna dig. Betalar du inte fakturan, kan den gå direkt till inkasso. Så betala dina räkningar i tid.

Har du fått fakturor, betalningsavier och betalningspåminnelser och har frågor ska du vända dig till företaget som skickat dem. Vi på IMY kan tyvärr inte hjälpa till.

Inkassokrav

Har du inte betalat en faktura och inte heller agerat på en betalningspåminnelse så kommer du att få ett inkassokrav. Inkassobolag är skyldiga att skicka krav innan de vidtar andra åtgärder.

Har du fått ett krav som du anser är riktigt, så ska du betala skulden plus eventuell ränta och inkassokostnad. Betala inom den tid som står i inkassokravet.

Kan du inte betala i tid ska du kontakta den som har skickat inkassokravet och försöka komma överens om en lösning, till exempel en betalningsplan.

Om du inte protesterar (bestrider kravet) kan borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilket efter prövning kan leda till att du får en betalningsanmärkning.

Om du protesterar kan borgenären i stället begära prövning i tingsrätten. Tingsrättens prövning leder inte till betalningsanmärkning. Däremot kan du ändå få en betalningsanmärkning om du först har bestridit kravet men sedan inte besvarar stämningen eller infinner dig till förhandling.

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning?

För att få veta om du har en betalningsanmärkning ska du vända dig till ett kreditupplysningsföretag och fråga vad som står om dig i deras register. Vi på Integritetskyddsmyndigheten har inga register över skulder eller betalningsanmärkningar. Kontakta någon av kreditupplysningsföretagen i vår lista.


Kreditupplysningsföretag – A till Ö

Vilka konsekvenser får en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning kan göra det svårare för dig att få lån, hyra bostad, skaffa telefonabonnemang och liknande.

Bilden visar en fakturas väg om den inte blir betald. Visar samma som sidan beskriver

Från faktura till anmärkning

Öppna bilden som pdf för att kunna zooma in (pdf, 103 kB)

Rådgivning för privatpersoner

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. För vissa områden finns speciella rådgivare, som Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas energimarknadsbyrå och Telekområdgivarna.

Skulder och skuldrådgivning – Hallå konsument
Elräkningar – Konsumenternas energimarknadsbyrå
Bankers och försäkringsbolagens indrivning – Konsumenternas vägledning för bank och försäkring
Fordringar från teleoperatörer och Internetleverantörer – Telekområdgivarna

Senast uppdaterad: 06 maj 2021
Sidans etiketter Inkasso