Hoppa till innehåll på sidan

Behöver ni söka nytt tillstånd?

De flesta tillstånd till kamerabevakning gäller tills vidare. Tillstånd som länsstyrelserna beslutade om före den 25 maj 2018 kan fortfarande gälla. Om ni har ett tillstånd sedan tidigare och funderar på att ändra något kring bevakningen kanske ni behöver nytt tillstånd. Här nedan kan ni se exempel på situationer där bevakningen förändras och om ni behöver söka nytt tillstånd eller inte.

Annat område eller andra ytor?

Kommer ni att bevaka ett annat område eller andra ytor än vad tillståndet omfattar? I så fall behöver ni söka nytt tillstånd. Om ni endast ska flytta kamerorna men bevaka samma område behöver ni i regel inte söka nytt tillstånd. 

Nya förhållanden på platsen? 

Om förhållandena på platsen förändras eller om andra objekt filmas vid en flytt av kamerorna så kan det innebära att andra integritetsaspekter uppstår. Ni kan då behöva söka nytt tillstånd. Det kan till exempel ha byggts en lekplats inom det bevakade området där det tidigare endast var en parkering eller så har en kamera flyttats så att den nu bevakar en toalettdörr. Kanske kan ni istället undvika att till exempel bevaka en toalettdörr så ni inte behöver ni söka nytt tillstånd? Ni måste själva göra en bedömning av om nya integritetsaspekter uppstår vid en förändrad bevakning. Om förhållandena har ändrats i större omfattning kan det också innebära att ändamålet med bevakningen har förändrats och att ni behöver söka nytt tillstånd av den anledningen. 

Ta bort kameror? 

Om ni inte längre vill filma en del av ett område, eller om ni vill ta bort en kamera som bevakar ett område som ni har tillstånd att bevaka, behöver ni inte söka nytt tillstånd. Ni behöver inte heller söka nytt tillstånd om ni vill ersätta två äldre kameror med en ny kamera så länge det är samma yta som ska bevakas.

Ny teknik?

Om ni ska byta ut kamerorna och använda er av en annan eller ny teknik, till exempel AI, kan det innebära andra integritetsrisker. Ni kan då behöva söka nytt tillstånd. 

Andra tider för bevakningen? 

Om ni ska utöka bevakningen och vill bevaka under fler timmar eller under andra timmar än vad tillståndet avser behöver ni söka nytt tillstånd. Om ni däremot vill begränsa bevakningen och bevaka under färre timmar, inom de ramar som tillståndet gäller, behöver ni inte söka nytt tillstånd. 

Ändrad lagringstid av inspelat material

I tidigare beslut från länsstyrelserna kan det finnas villkor om specifika lagringstider. Enligt reglerna i dataskyddsförordningen ska dock den personuppgiftsansvariga själv ansvara för hur inspelat material lagras. Ni behöver därför inte söka om nytt tillstånd om ni överväger att ändra lagringstiden. Ni ska själva göra bedömningen utifrån reglerna i dataskyddsförordningen och dokumentera er bedömning. 

Senast uppdaterad: 28 mars 2023