Hoppa till innehåll på sidan

Vägledning från EU

Den rådande coronakrisen är en angelägen fråga inom hela EU. Insatser görs på flera plan för att både stävja smittspridningen och minska dess konsekvenser. Såväl EU-kommissionen som Europeiska dataskyddsstyrelsen arbetar löpande med att ge vägledning kring behandlingen av personuppgifter med anledning av covid-19.

Vägledning från Europeiska dataskyddsstyrelsen

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) prioriterar för närvarande att ge vägledning i frågor relaterade till corona, exempelvis behandling av hälsouppgifter för forskningsändamål och behandling av platsdata och anonymiserade uppgifter. Vägledningarna är publicerade på engelska på EDPB:s webbplats:

16 juni 2020 publicerade EDPB två yttranden om smittspårningsappar och om öppnandet av gränser efter utbrottet av COVID-19:

EDPB:s brevsvar

EU-institutioner och EU-parlamentariker kan ställa skriftliga frågor till EDPB i olika ämnen som rör integritetsskydd och där man önskar styrelsens synpunkter. Det skriftliga svaret från EDPB antas som ett brevsvar. Brevsvaren med anledning av coronasmittan är publicerade på engelska på EDPB:s webbplats:

Vägledning från Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) samordnar EU-insatserna mot coronakrisen genom att bland annat vidta åtgärder för att stärka vårdsektorerna och lindra de samhällsekonomiska effekterna i EU. EU-kommissionen har tagit fram en vägledning om appar till stöd för kampen mot coronasmittan när det gäller dataskydd. Syftet är att säkerställa en enhetlig strategi inom hela EU och ge vägledning till medlemsstaterna och apputvecklare för att säkerställa att EU:s lagstiftning om integritet och skydd av personuppgifter följs. Dokumenten finns på EUR-lex webbplats:

Förhandsamråd med IMY

Användandet av applikationer för smittspårning kräver oftast en storskalig behandling av särskilda kategorier av uppgifter (hälsouppgifter). Om er organisation gjort en konsekvensbedömning och bedömer att det fortsatt finns en hög risk för de registrerades fri- och rättigheter är det viktigt att ni begär ett förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten.  

Senast uppdaterad: 6 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd