Hoppa till innehåll på sidan

IMY vill prata AI och innovation i Almedalen 2024

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer att delta i årets Almedalsvecka. Generaldirektör, avdelningschefer och experter på frågor som rör AI, innovation, integritet och cybersäkerhet kommer att vara på plats. Här kan du läsa mer om några av de frågor vi gärna vill mötas kring och diskutera i Visby i sommar.

Mycket talar för att 2024 blir året då AI går från att vara ett omtalat och omskrivet tekniskt fenomen till att bli ett verktyg som används i alla olika typer av verksamheter. Att börja implementera AI i den egna verksamheten kommer att vara en stor och viktig fråga för ledningen i många verksamheter i år.

– Almedalsveckan är en viktig mötesplats där vi gärna bidrar med vår kunskap för att belysa och samtala om aktuella frågor kopplat till AI, innovation och integritet, säger David Törngren, vikarierande generaldirektör. 

AI-förordningen

I mitten av mars röstade EU-parlamentet igenom AI-förordningen som är EU:s allmänna reglering av artificiell intelligens (AI). IMY har under en längre tid bevakat frågan om AI-förordningen och analyserat dess konsekvenser. AI-förordningen och dataskyddsförordningen, GDPR, kommer att gälla parallellt.

– Vi ser redan nu att det finns många svåra tolkningsfrågor och att omfattande vägledning kommer att behövas, inte minst från oss som dataskyddsmyndighet. Det finns en del överlappningar mellan AI-förordningen och GDPR. Vi samtalar gärna om hur företag och offentliga verksamheter redan nu kan förbereda sig för den nya förordningen, säger Per Nydén, jurist och expert på AI-förordningen.

AI-förordningen kommer att ställa krav på att det finns en regulatorisk sandlåda för AI-lösningar i varje medlemsstat. I en AI-sandlåda ska verksamheter kunna testa och utvärdera AI-system innan de tas i bruk eller släpps på marknaden. AI-sandlådan regleras i den kommande AI-förordningen.

Hållbar innovation

IMY arbetar sedan flera år särskilt med att vägleda innovationsaktörer och främja hållbar innovation. IMY är den första och hittills enda myndighet i Sverige som driver en regulatorisk sandlåda där myndigheten ger vägledning i gråzonsfrågor kring dataskydd. Vi har goda erfarenheter av att arbeta i samverkan med andra och utforska obruten mark.

– Vi har ett omfattande arbete som främjar hållbar innovation och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter om hur regulatoriska sandlådor kan bidra till att främja digitaliseringen och en hållbar innovation, säger Malin Blixt, avdelningschef.

Cybersäkerhet och dataskydd

I det skärpta säkerhetsläget har cyberangrepp blivit något som myndigheter, kommuner, regioner och företag redan utsätts för kontinuerligt eller riskerar att drabbas av. För att förebygga hot och risker behövs ett kontinuerligt och systematiskt arbete, där insatser för cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd är nära kopplade till varandra.

– Vi ser att arbetet med cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd tjänar på att tydligt kopplas ihop – både inom enskilda företag och offentliga verksamheter, men också på samhällsnivå, säger Magnus Bergström, it- och informationssäkerhetsspecialist.

Det här är några av de frågor som vi gärna samtalar om i Almedalen, men vi pratar även om andra frågor som handlar om digitalisering, dataskydd och integritet. 

Hör av dig om du vill mötas i Almedalen!

Vill du att någon av oss deltar i ett evenemang under Almedalsveckan? Eller vill du tipsa om seminarier som du tror kan vara intressanta för oss att ta del av, alternativt är på plats och vill ses för ett samtal eller möte? Skicka oss ett mejl till almedalen@imy.se.

Senast uppdaterad: 8 april 2024
Sidans etiketter Om IMY