Hoppa till innehåll på sidan

En samlad djurhälsoförordning

SOU 2020:62

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY konstaterar att betänkandet inte innehåller någon konsekvensanalys som bygger på vilka personuppgifter som kommer behandlas. IMY:s medskick till det fortsatta beredningsarbetet är därför att det görs en kartläggning av vilka personuppgifter som kommer att behandlas så att det blir möjligt att göra en integritetsanalys, exempelvis av direktåtkomstens innehåll och omfattning.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av juristen Hilda Sörquist. I den slutliga handläggningen har även avdelningsdirektören Suzanne Isberg deltagit.

Malin Blixt, 2021-02-10 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd