Hoppa till innehåll på sidan

Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genom­föra EU:s avfalls­direktiv

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Mattias Sandström.

Mattias Sandström, 2021-12-13 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Miljödepartementet

Diarienummer:
DI-2021-9301

Ert diarienummer:
M2021/02115

Datum:
2021-12-13

Senast uppdaterad: 13 december 2021
Sidans etiketter Dataskydd