Hoppa till innehåll på sidan

Dataskydd på EU-nivå

Det internationella samarbetet i fråga om skydd för personuppgifter och personlig integritet utvecklas alltmer och bidrar till en ökad samsyn, framför allt inom Europa.

IMY deltar i det internationella samarbetet i flera olika sammanhang eftersom det ger myndigheten en viktig möjlighet att föra fram och tillvarata svenska synpunkter och intressen.

Vi medverkar i EDPB, European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen. Styrelsen har befogenhet att fatta beslut i frågor där nationella tillsynsmyndigheter inte kan komma överens, ge råd och vägledning om hur dataskyddsförordningen ska tillämpas och godkänna EU-omfattande uppförandekoder och certifieringar.

Vi är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för hur personuppgifter ska hanteras enligt bland annat Schengenregelverket, rådsbeslutet för Europol och EU:s regler om tullinformationssystemet, CIS.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd