Hoppa till innehåll på sidan

Bara varannan svensk känner till GDPR

Publicerad: 29 november 2022
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, publicerar nu rapporten ”Digital integritet 2022” som bygger på en enkätundersökning. Rapporten pekar bland annat på att bara varannan svensk känner till GDPR och att bara var femte svensk skyddar sina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, började tillämpas i maj 2018. I korthet innebär förordningen att rättigheterna för enskilda stärks och kraven ökar på hur företag, myndigheter och andra organisationer hanterar enskildas personuppgifter.

Den rapport som IMY nu publicerar pekar dock på att nu, fyra år efter införandet av dataskyddsförordningen känner hälften av befolkningen inte till förordningen.

– Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att bestämmelserna finns, dels att kunna använda rättigheterna när man behöver, säger Andra Amft som är analytiker på IMY och som tagit fram rapporten.

Rapporten ”Digital integritet 2022” bygger på en undersökning som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av IMY. Undersökningen består av 1 000 webbintervjuer med personer i åldern 18–79 år.

Enligt undersökningen känner sig de flesta svenskar trygga med hur myndigheter använder personuppgifter, medan en tredjedel oroar sig för hur företag använder personuppgifterna. Trots det visar undersökningen att 6 av 10 sällan eller aldrig läser användarvillkor.

– Trots att många oroar sig för integritetsrisker, både för cyberangrepp och ny teknik, skyddar bara var femte svensk sina personuppgifter.

I rapporten ger IMY ett antal rekommendationer som exempelvis att:

  • Regeringen bör ta initiativ till ett digitalt kunskapslyft hos äldre
  • Digital integritet bör ingå i skolans läroplan
  • Forskning och utveckling av integritetsskyddande tekniker behöver fortsatt stimuleras

– Inom EU bereds ett stort antal reformer som rör datadelning och ny teknik inom ramen för EU:s så kallade digitala årtionde. Frågor som rör en hållbar digital utveckling och den centrala balansgången mellan å ena sidan individens rätt till digital integritet enligt dataskyddsförordningen och å andra sidan samhällets behov av att utveckla nya innovativa tjänster med data som en resurs, bör adresseras under det svenska ordförandeskapet våren 2023, säger IMY:s generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

För mer information kontakta

Analytiker Andrea Amft, telefon 08-515 154 51
Presstjänsten, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 10 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter
Senast uppdaterad: 10 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter