Hoppa till innehåll på sidan

Anhöriga får inte ta del av journaluppgifter via Internet

Publicerad: 3 juni 2014
Integritetsskyddsmyndigheten har granskat möjligheten för Uppsalas invånare att ta del av sina patientjournaler via Internet. Säkerheten i lösningen är bra, men möjligheten för en person att ge anhöriga eller andra tillgång till sin journal måste tas bort.

Sedan slutet av 2012 kan alla vuxna invånare i Uppsala län läsa vad det står i deras egna patientjournaler via Internet. Uppsala är först ut att erbjuda den tjänsten men flera andra landsting håller på att ta fram motsvarande lösningar.

Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att säkerheten är bra i Uppsalas tjänst och att den i stort lever upp till gällande lagstiftning.

I lösningen är det möjligt för en person att tillåta "ombud", som exempelvis anhöriga eller vänner, att via Internet ta del av sina journaluppgifter.

- Men, det är inte tillåtet enligt patientdatalagen, därför måste funktionen stängas av, säger Maria Bergdahl som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Däremot har Integritetsskyddsmyndigheten inga invändningar mot att Uppsalas lösning gör det möjligt för en vårdnadshavare att ta del av sitt barns journal upp till dess att barnet har fyllt 12 år.

Förutom att stänga av ombudsfunktionen så förelägger Integritetsskyddsmyndigheten landstinget i Uppsala att införa en funktion som loggar varje gång en patient går in och läser sina journaluppgifter.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter