Hoppa till innehåll på sidan

Klagomål till IMY – den nationella bilden 2021

Rapportnummer: 2022:02

IMY:s klagomålsrapport 2021 redovisar de över 2 600 klagomål som myndigheten tog emot under förra året.

Majoriteten, tre av fyra klagomål, rörde dataskyddsförordningen men IMY fick även klagomål som rörde kamerabevakningslagen, brottsdatalagen, inkassolagen och kreditupplysningslagen.

Vart tredje klagomål enligt dataskyddsförordningen handlade om de registrerades rättigheter. En registrerad kan bland annat vända sig till den som behandlar personuppgifter och begära att få tillgång till sina personuppgifter eller att få sina uppgifter raderade. Rättigheterna innebär även att enskilda ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas.

Det förekommer också en del klagomål mot webbplatser med personsöktjänster, där många är kritiska till webbplatsernas rätt att publicera så stora mängder information om enskilda individer, bland annat uppgifter om lagöverträdelser. Många upplever personsöktjänsterna som ett stort integritetsintrång.

En vanlig missuppfattning bland enskilda är att det krävs samtycke för att behandla någons personuppgifter. I själva verket är samtycke ofta varken lämpligt eller ens möjligt att stödja en behandling av personuppgifter på. Anledningen till det är att det ställs höga krav på ett samtycke för att det ska vara giltigt.

Utifrån de företeelser som är vanligast förekommande i klagomålen ger IMY rekommendationer till privata och offentliga verksamheter som behandlar personuppgifter. De viktigaste är:

  • Verksamheter behöver arbeta kontinuerligt och systematiskt med att förbättra arbetet med att skydda de personuppgifter de behandlar.
  • Verksamheter ska tydligt informera om vilka personuppgifter de behandlar och varför.
  • Verksamheter ska ha rutiner för att tillgodose enskilda individers rättigheter.
  • Verksamheter behöver ha rutiner för hur de hanterar personuppgifter i mejl.
  • De verksamheter som använder direktmarknadsföring eller direktreklam, måste ha rutiner för att avbryta utskick som mottagarna inte vill ha.
  • Den som bedriver kamerabevakning ska se till att ha gjort och dokumenterat alla överväganden som krävs innan bevakningen börjar. Tydliga skyltar behövs.

Ta del av rapporten nedan.

Klagomål till IMY – den nationella bilden 2021

9 juni 2022

IMY rapport 2022:2

Pdf, 2 MB

Läs dokumentet (pdf, 2 MB)

Klagomål till IMY – den nationella bilden 2021

9 juni 2022

IMY rapport 2022:2

Pdf, 2 MB

Läs dokumentet (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad: 14 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd