Hoppa till innehåll på sidan

Är ett kommunalt bostadsföretag tillståndspliktigt enligt kamerabevakningslagen?

Ja. IMY anser att kommunala bostadsföretag är tillståndspliktiga enligt kamerabevakningslagen eftersom bolagen utför en uppgift av allmänt intresse. I det fall kommunala bostadsföretag vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från IMY.

Uthyrning av bostäder i kommunal regi är av intresse för ett stort antal människor i kommunen och verksamheten att hyra ut bostäder grundar sig i beslut från kommunen, varvid verksamheten måste anses utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av beslut i den mening som avses i 7§ kamerabevakningslagen.

Senast uppdaterad: 29 april 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning